Saistības
commitment saint gobain

Saistības

Saint-Gobain uzņēmumā mēs esam apņēmušies veikt izmaiņas - būt par atsauci ilgtspējīgas vides īstenošanā, kas nozīmē, ka mums ir pienākums pret ieinteresētajām pusēm, tāda ir Saint-Gobain korporatīvā sociālā atbildība.
CTA-medium_360x140_-3_columns-UN

"Nordic Built"

Uzsverot grupas fokusu uz ilgtspējību, Saint-Gobain Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs ir Nordic Built hartas dalībnieks.

"Nordic Built" ir Ziemeļvalstu ministru padomes iniciatīva, lai veicinātu ilgtspējīgu ēku koncepta attīstību Ziemeļvalstīs un atbalstītu desmit hartas principus, kas labi sasaucas ar Saint-Gobain Multi-Comfort ilgtspējīgas dzīves vides vīziju.

"Nordic Built" principi

Mēs izveidosim ēku vidi, kas:

 • Ir veidota cilvēkiem un veicina dzīves kvalitāti
 • Izaicina ilgtspējīgas veiktspējas robežas, mūsu inovatīvā domāšanas veida un augsta līmeņa zināšanu rezultātā
 • Apvieno pilsētas dzīvi ar dabas īpašībām
 • Panāks nulli emisiju sava dzīves cikla laikā
 • Ir funkcionāla, gudra un estētiski pievilcīga, balstoties uz labākajām Ziemeļvalstu tradīcijām
 • Ir stabila, izturīga, elastīga un būvēta ilgstošai darbībai
 • Utilizē vietējos resursus un ir adaptēta vietējiem nosacījumiem
 • Tiek iegūta un uzturēta pamatojoties uz sadarbību, kas balstās uz pārredzamu starpvalstu un starpnozaru sadarbību
 • Izmanto koncepcijas, kas ir pielāgojamas un izmantojamas visā pasaulē
 • Sniedz ieguvumu cilvēkiem, uzņēmējdarbībai un videi

www.nordicinnovation.org/nordicbuilt

CTA-medium_360x140_-3_columns_NB

Globālā ietekme

Saint-Gobain pievienojās ANO globālajam līgumam 2003.gadā. Globālais līgums ir internacionāla iniciatīva, kas ietver vairāk kā 2000 uzņēmumus, NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Aptuveni desmit universāli principi aizstāv tādas jomas kā cilvēktiesības, darba tiesības, vidi un cīņu pret korupciju. Izmantojot šo starptautisko tīklu, mērķis ir vienoti apņemties attīstīt humānu un ilgtspējīgu ekonomiku. Pievienojoties globālajam līgumam Saint-Gobain apņemas integrēt 10 principus savā stratēģijā un darbībā.  

2009.gadā Saint-Gobain apstiprināja divus dokumentus, kas ir saistīti ar globālo līgumu: 

 • Rūpes par klimatu - lai cīnītos pret izmaiņām
 • CEO ūdens mandāts- ūdens resursu aizsardzībai, kā daļa no ANO tūkstošgades attīstības mērķiem

www.unglobalcompact.org

CTA-medium_360x140_se4all

Ilgtspējīga enerģija visiem (Se4all)

Globālajā Zaļās izaugsmes forumā (Global Green Growth Forum) Kopenhāgenā, 2014.gada oktobrī, Saint-Gobain valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Pierre-André de Chalendar parakstīja Apvienoto Nāciju "Ilgtspējīga Enerģija visiem"(SE4ALL) iniciatīvu. SE4ALL tika uzsākta 2012. gadā ar mērķi uzlabot nabadzīgo un neaizsargāto iedzīvotāju dzīves, nodrošināt universālu pieeju moderniem enerģijas pakalpojumiem, palielināt atjaunojamos enerģijas resursus visā pasaulē un uzlabot energoefektivitāti. Iniciatīvu vada Apvienoto Nāciju ģenerālsekretārs.

Iniciatīva "Ilgtspējīga enerģija visiem" ir  daudzu iesaistīto pušu sadarbība - starp valstīm,  privāto sektoru un pilsosiskām sabiedrībām. Iniciatīvai ir trīs galvenie mērķi, kas jāsasniedz līdz 2030.gadam:

 • Nodrošināt universālu pieeju moderniem enerģijas pakalpojumiem
 • Dubultot pasaules energoefektivitātes uzlabošanas rādītājus
 • Dubultot atjaunojamās enerģijas īpatsvaru pasaules enerģētikā

www.se4all.org