Inovācijas
Fullwidth_static_1400x310_rd

Inovācijas

Izpēte un inovācijas ir Saint-Gobain stratēģijas pamatā. Grupas izpēte balstās gan uz jauniem sasniegumiem inovācijās, gan uz nepārtrauktiem produktu, procesu un pakalpojumu uzlabojumiem. Tas viss tiek darīts, lai maksimāli atbilstu klientu vajadzībām.

Izpēte un inovācijas ir Saint-Gobain stratēģijas pamatā. Grupas pētījumi ir vērsti gan uz inovācijām, gan uz produktu, procesu un pakalpojumu nepārtrauktu pilnveidošanu, vēršot uzmanību uz klientu vajadzībām.

Sadarbība ar mūsu ieinteresētajām pusēm ir mūsu biznesa sastāvdaļa. Neatkarīgi no tā, vai tās ir universitātes, pašvaldības, klienti vai citas ieinteresētās personas, mēs redzam sadarbību kā veidu, kā iespēju izstrādāt vēl labākus risinājumus.

Būvniecības tradīcijas un reģionu vides, kurās mēs dzīvojam, atšķiras viena no otras, tas pats attiecas arī uz valstīm. Tieši tas ir iemesls, kāpēc Saint-Gobain inovācijas lokālā līmenī ir ļoti būtiskas.

Ja centrālas inovācijas ir pamats mūsu veiksmīgai darbībai, radot daudzpusīgus risinājumus, tad lokāla to adaptācija un lokāli izgudrojumi ir pamats tam, lai nodrošinātu, ka visi mūsu produkti ir tieši atbilstoši videi, kur tie tiek ražoti vai pielietoti.

Ziemeļu un Baltijas reģionos mums ir vairāki R&D centri.