2 min

Saint-Gobain aktivitātes pret klimata pārmaiņām tiek atzītas CDP

Saint-Gobain aktivitātes pret klimata pārmaiņām
Saint-Gobain aktivitātes pret klimata pārmaiņām

Saint-Gobain jau otro reizi kļuvis par “Climate change A List” saraksta biedru, ko sastādīja CDP (Carbon Disclosure Project), globāla bezpeļņas organizācija, kura publiskojusi uzņēmumus, kas iesaistās cīņā pret klimata pārmaiņām.

Saint-Gobain pagājušajā gadā veica pasākumus, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, mazinātu klimata riskus un attīstītu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Piemēram, Saint-Gobain ir uzstādījis turbīnas Indijā un Itālijā, lai ražotu elektroenerģiju no iepriekš nereģenerētas enerģijas. Līdz 2018. gada beigām Saint-Gobain samazināja savas CO2 emisijas par 12% salīdzinājumā ar 2010. gadu.

Pierre-André de Chalendar, Saint-Gobain priekšsēdētājs un izpilddirektors stāsta: „Šī atzīšana uzsver grupas iesaistīšanos un apņemšanos nodrošināt pārredzamību klimata pārmaiņu jomā, kā arī centienus, kas jau ir veikti, lai samazinātu CO2 emisijas. Tā arī pauž atzinību par ambiciozo mērķi, ko mēs izvirzījām 2019. gadā – līdz 2050. gadam panāktu oglekļa emisiju nulles līmeni saskaņā ar +1,5 °C sasilšanas scenārijiem.”

CDP apkopotie vides dati no vairāk nekā 8 400 uzņēmumiem, 900 pilsētām un valstīm visā pasaulē padara CDP platformu par vienu no bagātākajiem informācijas avotiem pasaulē, kur redzami uzņēmumi un valdības, kas iesaistīti cīņā pret klimata pārmaiņām. Pilns uzņēmumu saraksts, kas ir daļa no šā gada klimata pārmaiņu saraksta, ir pieejams šeit: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

CDP novērtē uzņēmumus un piešķir tiem vērtējumu skalā no A līdz D, pamatojoties uz to, cik plaša ir informācijas paušana, informētība un vides risku pārvaldība, vērtējot to vadošo lomu vides jomā, izmantojot paraugpraksi, ko tie ir īstenojuši, piemēram, izvirzot ambiciozus un nozīmīgus mērķus.