Uzticams partneris
CTA-_520x220_2

Uzticams partneris

Attiecībā uz sadarbību ilgtspējīgākas vides veidošanā, Saint-Gobain aktīvi darbojas vairākās lielās organizācijās, tostarp Zaļās būvniecības padomēs (GBC).
CTA_360x140_partner_1

Saint-Gobain un Zaļās Būvniecības Padome (GBC)

Saint-Gobain, mēs esam izveidojuši ciešas attiecības ar Zaļās Būvniecības Padomēm (GBCs) visā pasaulē. Mēs esam vairāk kā 35 valstu GBC dalībnieki visā pasaulē, un Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs mēs piedalāmies visās septiņās valstīs un esam valdes locekļi Zviedrijā, Dānijā un Latvijā.

Mēs esam arī GBC Eiropas tīkla partneris.

Visbeidzot, mēs ieguldām Pasaules GBC stratēģijā kā Korporatīvās konsultatīvās padomes loceklis.

CTA_360x140_partner_2

Globāla sadarbība

Mēs uzskatām, ka, lai panāktu ilgtspējīgāku pasauli, ir nepieciešama plašāka sadarbība.

Saint-Gobain ir Pasaules ilgtspējīgas attīstības padomes (WBCSD) dalībnieks, jo īpaši, esam iesaistīti WBCSD saistībā ar klimata pārmaiņām, energoefektivitātes paaugstināšanu (BEE), ilgtspējīgām pilsētām un aprites ekonomiku.

Mēs esam viens no Vispasaules būvniecības un celtniecības alianses locekļiem, kas tika uzsākta COP21.

Mēs esam arī viens no nedaudzajiem uzņēmumiem, kas ir Ilgtspējīgas būvniecības alianses dalībnieks, apkopojot galvenos pārstāvjus Zaļās būvniecības sertificēšanas jomā, piemēram, BREEAM vai DGNB.

Saint-Gobain ir iesaistīts arī starptautiskās kampaņās, tādās kā  Atjaunot Eiropu (Renovate Europe).

CTA_360x140_partner_3

Vietējā sadarbība

Esam konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā" atbalstītāji. Konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā" jau astoņus gadus organizē Ekonomikas ministrijaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls "Būvinženieris".
Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, renovāciju un rekonstrukciju,  tādējādi samazinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Esam biedrības “Passive House Latvija” partneris. Biedrības mērķi ir zema enerģijas patēriņa pilsētu un ārpilsētu attīstība, ar to saistīto projektu atbildīga realizācija, un ar projektu realizāciju saistīto nozaru vienošana un koordinēšana.