Dokumentācija, rīki un pakalpojumi
Dokumentācija, rīki un pakalpojumi

Dokumentācija, rīki un pakalpojumi

Mēs zinām, ka datu apkopošana par izmantotajiem materiāliem ir Jūsu ilgtspējīgo būvniecības projektu pamatā, it īpaši, ja Jūs vēlaties iegūt būvniecības sertifikātu, piemēram, LEED, BREEAM vai DGNB. Tāpēc mēs Jums nodrošinām nepieciešamo dokumentāciju. Jūs vienmēr varat sazināties ar mūsu ekspertiem, lai uzzinātu vairāk!

Vides produktu deklarācija (EPD)

Daudziem mūsu produktiem ir vides produktu deklarācijas (EPD), kas ir trešās puses verificēti un pieejami mūsu klientiem, kas vēlas aprēķināt savu ēku ietekmi.

Šie EPD parāda dzīves cikla analīzes (LCA) rezultātus, kurus mūsu eksperti veic, lai novērtētu produkta ietekmi uz vidi. Tie ir trešās puses apstiprināti, šo pārbaudi veic neatkarīgs eksperts, lai nodrošinātu, ka Jums sniegtie dati ir precīzi.

Šos EPD Jūs varat atrast mūsu valstu mājas lapās (piemēram, Gyproc Sweden vai Weber Norway) vai vietējā EPD platformā, tādā kā EPD international vai EPD Norge.

epd

 

Cita dokumentācija un pakalpojumi

Ja vietējās produktu ilgtspējības datu bāzes pastāv, mēs pārliecināmies, ka mūsu produkti atrodas tur.

Piemēram, Zviedrijā, Jūs varat atrast mūsu produktus Byggvarubedömningen (BVB) vai SundaHus.

Norvēģijā, mēs esam publicējuši lielu skaitu ar ECOproduktu datu lapām.

Mēs arī sniedzam specifisku papildu informāciju un dokumentus ikreiz, kad tā nepieciešama jūsu sertifikācijas procesā, piemēram, ISO 14001 sertifikāti mūsu ražotnēm vai Iekštelpu Gaisa Kvalitātes marķējumi, piemēram, Somijas M1.

comfopoly