Centrālās inovācijas
Fullwidth_static_1400x310_rdcentral

Centrālās inovācijas

Saint-Gobain stratēģijas pamats ir inovatīvu un augstas veiktspējas produktu un risinājumu radīšana, kas palīdz uzlabot mūsu vidi un ikdienas dzīvi.

Saint-Gobain stratēģijas pamats ir inovatīvu un augstas veiktspējas produktu un risinājumu radīšana, kas palīdz uzlabot mūsu dzīves vietu un ikdienas dzīvi. Tā ir Grupas komandu atbildība un galvenais motivācijas avots. Ar savām inovācijām komandas sniedz ieguldījumu, lai samazinātu ēku un procesu ietekmi uz vidi, kā arī lai attīstītu jaunus augstas veiktspējas procesus.

PĒTĪJUMI, KAS PAREDZ NĀKOTNES IZAICINĀJUMUS

Inovācija ir Grupas galvenais spēks, kas to atšķir no pieaugošās konkurences un daudzajiem jaunajiem tirgus spēlētājiem.

Radot produktus ar augstu pievienoto vērtību, Saint-Gobain spēja apvienot labākās tehnoloģijas un dizainu, bieži sniedz lielas priekšrocības savas līdera pozīcijas nostiprināšanā. Tirgos, kur konkurence tiek vērsta uz zemas izmaksas piedāvājumiem, nepārtraukta inovācija, lai samazinātu ražošanas izmaksas un piedāvātu arvien efektīgāku klientu servisu, ir vienīgais veids, lai saglabātu konkurētspēju.

ASTOŅAS STRATĒĢIJAS PROGRAMMAS

Saint-Gobain stratēģiskās izpētes programmas saskan ar projektu portfolio, kas atver durvis uz jauniem tirgiem un tehnoloģijām.

 • Augstas veiktspējas izolācijas sistēmas
 • Ārējās sienas izolācijas sistēmas
 • Funkcionāli, elastīgi pārklājumi
 • Apgaismojums
 • Draudzīgu procesu enerģijas efektivitāte un ietekme uz vidi
 • Cietā oksīda degvielas šūnas (Solid Oxide Fuel Cells (SOFC)
 • Pētniecība: enerģijas uzglabāšana
 • Aktīva stikla stiklošana

TIRGUS VAJADZĪBU UZKLAUSĪŠANA

Grupas stratēģiskā izaugsme savienojumā ar pakāpeniskām dzīves vietas un būvniecības tirgus pārmaiņām Saint-Gobain ir radījusi atvērtības un klientu vajadzību uzklausīšanas garu. Lai izpildītu klientu prasības un sagaidītu pieaugošo pieprasījumu, Grupa attīsta jaunas pētniecības prasmes un veicina stiprāku sadarbības un kopīgas attīstības klimatu.

EKO-INOVĀCIJAS KULTŪRAS ATTĪSTĪŠANA

Kā daļu no rūpīgas izaugsmes pieejas Saint-Gobain ir izvirzījis mērķi veikt mūža cikla novērtējumu visās celtniecības industrijas produktu sfērās.

Dzīves cikla novērtējums ir zinātnisks instruments, lai veiktu daudzu produkta kopējās potenciālās vides ietekmes aspektu analīzi, sākot ar izejmateriālu ieguvi līdz ražošanai, izplatīšanai, uzstādīšanai, izmantošanai, kalpošanas beigām un pārstrādei.

Tiklīdz uz vidi atstātā ietekme ir izmērīta, Grupa var izmantot dzīves cikla novērtējumu, lai sāktu samazināt šo produktu ietekmi uz vidi, vienlaicīgi palielinot to vērtību. Šis ir duālais Saint-Gobain eko-inovatīvās stratēģijas mērķis. Grupas eko-inovācijai būtu jānodrošina klientiem īsta pievienotā vērtība, piedāvājot produktus un risinājumus, kas līdz minimumam samazina būvju un infrastruktūras ietekmi uz vidi visā to dzīves cikla garumā. Produkts vai risinājums ir uzskatīts par eko-inovatīvu, ja tas palīdz samazināt resursu (it īpaši enerģijas un ūdens) patēriņu ēkās un infrastruktūrā un/vai ja tam ir mazāka ietekme uz vidi visā tā dzīves cikla laikā.

 

Daudzi piemēri rāda eko-inovatīvo produktu un risinājumu pieaugošo procentuālo īpatsvaru Grupas inovāciju portfolio. Saint-Gobain nodošanās šai iniciatīvai ir redzama šajos tirgus sasniegumos.

 • 2009 : PAM vieglās caurules BLUTOP
 • 2009 : Verallia ekodizaina EcoVa pudeles
 • 2010 : Saint-Gobain Glass Miralite Revolution bezsvina spoguļi
 • 2012 : weber.therm A200 kompozīta ārējo sienu izolācijas sistēmas savienojumā ar weber.pas augšējās virsmas pārklājumu
 • 2013 : Saint-Gobain Performance Plastics jaunais Tygon® cauruļvadu piedāvājums no bioloģiski iegūtiem ftalātiem un bez BPA
 • 2013 : Saint-Gobain Sekurit SGS CoolCoat karstumu atgrūdošs vējstikls, kas samazina nepieciešamību pēc gaisa kondicionēšanas, tādējādi samazinot degvielas patēriņu videi draudzīgam rezultātam

Saint-Gobain mērķis ir sistemātiskāk izplatīt šo eko-inovatīvo kultūru visā uzņēmumā. Tas nozīmē sapratnes palielināšanu un pētnieku, kā arī mārketinga, iepirkumu, veselības-vides-drošības un ražošanas komandu padziļinātas apmācības nodrošināšanu. Eko-inovācija ir sistēmiska, un tai ir nepieciešams nepārtraukts dialogs starp visām iesaistītajām funkcijām. Komandām būs nepieciešama vienota leksika un instrumenti, lai noteiktu mērķus, kā arī būs nepieciešami resursi, lai šos mērķus sasniegtu.